لطفا یکی از محصولات زیر را انتخاب کنید

هاست دانلود 5 گیگابایت


 
2,800 تومان
ماهانه

دارای بکاپ روزانه
هارد SSD
SSL رایگان
پهنای باند نامحدود
امکانات حرفه ای
دامنه اضافه نامحدود
FTP نامحدود
دیتابیس نامحدود


هاست دانلود 10 گیگابایت


 
4,000 تومان
ماهانه

دارای بکاپ روزانه
هارد SSD
SSL رایگان
پهنای باند نامحدود
امکانات حرفه ای
دامنه اضافه نامحدود
FTP نامحدود
دیتابیس نامحدود


هاست دانلود 15 گیگابایت


 
6,000 تومان
ماهانه

دارای بکاپ روزانه
هارد SSD
SSL رایگان
پهنای باند نامحدود
امکانات حرفه ای
دامنه اضافه نامحدود
FTP نامحدود
دیتابیس نامحدود


هاست دانلود 20 گیگابایت


 
8,000 تومان
ماهانه

دارای بکاپ روزانه
هارد SSD
SSL رایگان
پهنای باند نامحدود
امکانات حرفه ای
دامنه اضافه نامحدود
FTP نامحدود
دیتابیس نامحدود